İçinde göz yaşı olan gün yaşamak ise ben o yaşamdan bir gün yaşıyorum. Gün batarken hüzünler devam etse de, sökecek şafaklar aydınlık ve umut getirecekse varsın bu gün de göz yaşı olsun. Gurbette olsak da, sürgün değiliz ya…

14 Kasım 2011 © hÂliyle ↑ Âli KAYA


Φ


Pes etmiş değilim, küsmüş değilim ama öncelikler değişiyor. Zaman çok hızlı akıp gidiyor ve ben zamanın beni sürüklemesini istemiyorum, zamanı yaşamak istiyorum. Eğer bunu mutlu bir yuva kurarak yapamayacaksam -kadere de kahredilmeyeceğine göre- eldeki hayatla yetinmek zorundayım.
Rabbime sığınıyorum…. Dua ediyorum; kendim için, çocuklarım için, yalnız kalanlar için, yeni hayat kurmak isteyenler için, evlenmek isteyenler için, ev taşımak isteyenler için, evsiz kalanlar için, umutsuz kalanlar için…
14 Kasım 2011 © hÂliyle ↑ Âli KAYA

Φ


Beni tanıyanlar az çok bilir karakterimi, duygusallığımı ama her şeyden önemlisi özgürlüğümü, emrivakilere karşı gelişimi, boyunduruğa girmediğimi girmeyeceğimi bilir. Bazıları da bildiği halde görmezden gelir, umursamaz… Ancak yüzüne vurmak gerek tekrar, tekrar. İşte bu mesaj bu yüzden… Aşağıdaki dizeler Mehmet Akif’ten, bunu ilk duyduğumda Orta 2’deydim, yani 1984/85 eğitim-öğretim dönemi ve o günden beri aşığım bu mısralara, yeri geldikçe okurum çünkü kendimi bulurum…
Zulmü alkışlayamam, zâlimi aslâ sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem
Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ boğarım…
– Boğamazsın ki!
– Hiç olmazsa yanımdan kovarım.
Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam;
Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam.
Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle,
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir, belki, fakat çekmeye gelmez boyunum.
Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.
Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.
Zâlimin hasmıyım amma severim mazlûmu…
İrticâın şu sizin lehçede ma’nâsı bu mu?
***************************************
Nereden çıktı bu diyenlere, bugün “Reddi Hakim” günü!
21 Kasım 2011 © hÂliyle ↑ Âli KAYA

Φ